Aplicació de pintura

Cetade Pintura Industrial és una empresa especialitzada en l’aplicació de tot tipus de sistemes per a la pintura industrial i li oferix la més àmplia gamma de solucions en pre tractament de superfícies, lacats en pols, acabats al forn i assecat a l’aire.

El procés de pintat és el següent El procés de pintat és el següent El procés de pintat és el següent

1. Desgreixatge fosfatat

3. Acabat pintura en pols

2. Imprimacions líquid / pols

4. Embalat i lliurament