Pintura en pols amb llum ultravioleta

Els recobriments en pols guarits per llum ultravioleta (pols UV) són una tecnologia que combina els avantatges dels recobriments en pols termo endurible amb les de la tecnologia dels recobriments líquids guarits per ultravioleta

La diferència amb les pintures en pols estàndard és que la fusió i el guarit estan separats en 2 processos diferents: per exposició a la calor, les partícules del recobriment en pols curable per UV es fonen i fluïxen en una pel•lícula homogènia que s’entrecreua només quan la hi exposa als llamps de llum UV. El mecanisme més popular de entre creuament utilitzat per a aquesta tecnologia és el procés del radical lliure: l’activació dels foto iniciadors en la pel•lícula fosa pels llamps UV resulta en la formació de radicals lliures que inicien la reacció de polimerització que inclou dobles lligams de la resina.

L’aspecte final del recobriment i el seu acompliment depenen de la selecció dels sistemes de resines, els foto iniciadors, els pigments, les càrregues, els additius, els processos del recobriment en pols i els paràmetres de guarit. L’eficiència del entre creuament en formulacions específiques i les condicions de guarit poden ser calculades utilitzant un foto calorímetre diferencial.

La recent optimització dels recobriments en pols UV va donar com resultat una excel•lent fluïdesa, el que fa possible un acabat suau a temperatures tan baixes com 100°C. Els beneficis tecnològics i econòmics expliquen el creixent interès en aquesta nova tecnologia de pólvores UV.

Els anys de 1996 a 1998 van ser molt productius quant al registre de patents en la tecnologia de pólvores UV. Encara que també val la pena esmentar als ‘pioners’ en el concepte de pólvores UV que ja estaven actius en 1970.

Actualment existeixen molts sistemes de resines sòlides disponibles comercialment per a la formulació de pólvores UV guarit per la polimerització del radical lliure. Això inclou poliésters acrilat o metacrilat o poli acrilat, poliésters basats en àcid fumáric sols o en combinació amb vinyl èter sòlids, resines epoxi acrilat o metacrilat i sistemes basats en uretan no saturat. També hi ha disponibles resines epoxi especifiques per a pólvores que seran guarits d’UV per un mecanisme foto cationic.

La combinació de la química de poliésters i de epoxi desenvolupada per a les pólvores UV permet complir amb els desafiadors requeriments de segments del mercat com fusta, fusta composite, plàstic i metall. Encara que les ‘pólvores híbrides’ que combinen poliésters i resines epoxi són coneguts des de fa més de vint anys en pólvores termo enduribles, el grau de guarit arribat a a baixes temperatures (per exemple 120°C) es torna ‘just el necessari’ només després d’un llarg temps de guarit. Per contra, la pel•lícula dels recobriments en pols guarits per UV complix amb les més estrictes especificacions tan sols després ‘d’un parell de minuts’ sota calor i llum UV.