Pintura industrial amb oli reciclat

Amb el residu de l’oli es fabrica la base per a elaborar pintures industrials o vernissos

L’oli industrial usat prové fonamentalment dels tallers de cotxes i de les fàbriques en les quals s’utilitza oli per a la maquinària industrial.

Ho recullen manipuladors autoritzats que ho duen a una planta de valorització, on decideixen el seu ús com base per a nou oli industrial o per a la fabricació de pintura industrial o vernissos, encara que també es pot utilitzar com combustible o asfalt.

Actualment, els tallers de cotxes estan obligats a emmagatzemar l’oli usat i etiquetar-lo en uns bidons especials, segons indica la normativa. Més tard, és recollit per manipuladors autoritzats de Medi ambient, des d’on s’envia a centres d’emmagatzematge o transferència, on es classificarà i es filtrarà.

Després, en el centre de valorització se li realitzaran processos físic-químics per a regenerar-lo de nou com base d’oli industrial o utilitzar-se per a la fabricació de materials com l’asfalt, pintura o vernissos. A més, també pot ser utilitzat com combustible per a generar energia.