Pintura en pols i medi ambient

Desenvolupen una tecnologia per a produir pintura en pols respectuosa amb el medi ambient

L’Institut Tecnològic d’Òptica, Color i Imatge (AIDO) està desenvolupant amb el suport del IMPIVA una tecnologia que permet la producció de pintura en pols sobre materials sensibles a la calor, aquells que solen deformar-se quan són exposats a altes temperatures.

Segons han explicat des de la Generalitat, aquesta iniciativa s’emmarca dintre del programa d’I+D del Pla de Competitivitat de l’Empresa (PCEV) engegat per la Consellería d’Indústria, Comerç i Innovació, a través del IMPIVA.

Amb ella es busca consolidar als sectors mitjançant l’increment del valor afegit, la potenciació de la innovació i transferència de tecnologia, la modernització de l’estructura productiva, la formació, el posicionament de la imatge de marca i moda i, la presència i promoció en els mercats.

L’objectiu d’aquest projecte és elaborar un recobriment en pols aplicable a aquest tipus de superfícies sensibles a la calor de manera que el resultat final sigui de màxima qualitat i conservi intactes les propietats quant a la lluentor, la duresa o la resistència química, a més d’evitar la deterioració per envelliment dels materials.

Un dels principals valors afegits d’aquest tipus de recobriments és la seva contribució al desenvolupament sostenible, doncs al tractar-se de pols, al llarg de tot el procés – des de la seva adquisició fins a la seva aplicació – no és necessari emprar cap tipus de dissolvent per a diluir-lo, evitant així l’emissió de gasos perjudicials per a la salut i respectant al màxim el medi ambient.

La pintura en pols s’empra a nivell industrial i alguns dels materials sobre els quals s’està aplicant de manera habitual són el mobiliari metàl·lic d’oficina, algunes peces interiors de vehicles i, en definitiva, qualsevol superfície metàl·lica o plàstica que es desitgi pintar al mateix temps que es contribuïx amb la millora del medi ambient.

El procediment d’aplicació del recobriment és el següent: les partícules de pintura en pols es dipositen sobre la superfície a tractar gràcies a la influència d’un camp elèctric.

Una vegada cobert l’objecte que es vol pintar, les partícules s’uneixen entre si a l’exposar-les o bé a una font de calor o bé mitjançant llamps ultraviolats.