Videos del proces de pintat

Cetade Pintura Industrial grava en vídeo el seu procés de pintat industrial amb pintura en pols

Cetade en aquest article presenta els vídeos de “Procés de Pintat Industrial”, que il·lustren de forma didàctica les quatre fases del procés de pintat amb pintura en pols per les quals transcorre una veneciana, però com criteri d’anàlisi pot ser aplicat a qualsevol peça metàl·lica de gran grandària.

El procés de pintat comença amb el Desgreixatge fosfatat, que el nostre equip de treball, altament qualificat, aplica amb una pistola a pressió.

A continuació s’apliquen imprimacions en líquid o en pols, protegits per la millor maquinària d’aplicació de pintura, acabant així el pre tractament de la superfície.

Posteriorment es realitza l’acabat amb pintura en pols, subministrada pels millors fabricants de pintura. L’aplicació de pintura en pols es basa a adherir la pols carregada electro estàticament sobre la peça metàl·lica.

Una vegada fet això, les peces es fan passar per un forn a una temperatura determinada on *polimerizará durant el temps que sigui necessari, quedant la superfície recoberta per la capa de pintura.

Per a finalitzar el procés de pintat, en l’última fase es procedeix a l’Embalat i lliurament de la peça.